Любопитни факти около преработващата индустрия за метали

Знаете ли, че с преработващите процеси на метали могат да се допринесат множество ползи за околната среда. С тях се пести електрическа енергия, опазва се въздух, вода и почви от замърсяванията и се очистват сметищата от неразграждащите се частици.

Сметищата, на които се изхвърлят метали са специално регламентирани за целта. Те заемат един голям процент от обема на планетата. За създаването на такива места и съоръжения се поглъщат множество инвестиции. Те представляват една скъпа стойност, която е свързана с огромни суми и участието на различни институции. Друг фактор и създаването на нов завод, който винаги налага създаване и на ново сметище. Преработващата промишленост на метали се превръща в един от най-рентабилните начини да се намалят количествата отпадъци на планетата.

С рециклиране на метали се намаляват разходите и се обезвреждат вредни емисии от боклука. Всяко изхвърляне на такива е свързано и с редица такси. Такива плащат както заводите, така и боклукчийските камиони за самото разтоварване по сметищата. Депонирането на смет се начислява над обема изхвърлен боклук. Цялата схема за рециклиране, понижава разходите за смет и допринася за намаляване обема им, чрез преработващите процеси.

С рециклиране се пести енергия, необходима за рециклирани материали и изграждане на нови и по-модерни съоръжения.

От преработените метали се създават всякакви нови продукти за машиностроене, автомобилостроене, промишленост и т.н. С рециклирането се спестява енергия, равняваща се на около 95%, за разлика от тази при отделянето на боксит.

Рециклирането намалява и разхода за природни ресурси, от които вода, почва, минерали, растителност.

Рециклирането намалява количествата отделени във въздуха и водите.

Рециклирането допринася и за откриване на нови работни места в различни длъжности. По данни от статистиките един рециклиращ процес, отваря десетки пъти повече работни места, от всеки друг свързан с обезвреждане на отпадъци.